TOM OO SEiE S.A.

Jesteśmy ogólnopolską organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego specjalizującą się w kompleksowym przejmowaniu od przedsiębiorców ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia wymaganych prawem poziomów zbierania oraz przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688).

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. jest obecna na rynku od 2011 r., a kadra menadżerska spółki dysponuje doświadczeniem w obsłudze przeszło 3500 podmiotów z całego kraju – stanowi to niewątpliwie gwarancję najwyższego bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług.

Klientami organizacji są podmioty produkujące i wprowadzające sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem lub wprowadzające sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę bądź prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnętrznym nabyciem sprzętu.

Scedowanie tych obowiązków na TOM Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. uwalnia przedsiębiorców od ich realizacji i odpowiedzialności związanej z prawidłowym ich wykonaniem. Zawarcie umowy z naszą spółką jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy. Gwarantujemy Państwa firmie komfort działania, gwarancję rzetelnej współpracy i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.

TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA wchodzi w skład Grupy TOM. Zapewnia to spółce solidne podstawy działania oraz perspektywę rozwoju. W swojej działalności korzystamy z wiedzy i doświadczenia w branży pozyskiwania surowców wtórnych naszych partnerów z Grupy TOM.

Chcąc zagwarantować naszym kontrahentom najwyższą jakość świadczonych usług, współpracujemy z najlepszymi podmiotami biorącymi udział w procesie zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całej Polski. Szczegółowo i systematycznie weryfikujemy naszych partnerów pod kątem prawidłowości i legalności prowadzonych procesów.

www.tomoo.pl/ooseie

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij