TOM-DOLEKO-EKOLA

Jesteśmy jedną z największych ogólnopolskich organizacji odzysku opakowań specjalizujących się w kompleksowym przejmowaniu od przedsiębiorców ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia wymaganych prawem poziomów zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań SA jest obecna na rynku od 2003 r., a kadra menadżerska spółki dysponuje doświadczeniem w obsłudze przeszło 4000 podmiotów z całego kraju – stanowi to niewątpliwie gwarancję najwyższego bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług.

TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz U z 6.08.2013) oraz Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Tekst jednolity Dz U 2007 nr 90 poz. 607), świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z przejęciem obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, nałożonego przez ustawę.

Klientami organizacji są przedsiębiorcy (producenci/ importerzy) wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach. Zapisy ustawy zobowiązują ich do odzyskiwania i poddania recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Scedowanie tych obowiązków na TOM-DOLEKO-EKOLA Organizację Odzysku Opakowań S.A. uwalnia przedsiębiorców od ich realizacji i odpowiedzialności związanej z prawidłowym ich wykonaniem. Zawarcie umowy z naszą spółką jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy. Gwarantujemy Państwa firmie komfort działania, gwarancję rzetelnej współpracy i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.

Od 2009 r. realizujemy obowiązki zbierania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów (Dz U 2009 nr 79, poz. 666).

od 2014 roku TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. stała się podmiotem odpowiedzialnym operacyjnie i merytorycznie za realizację porozumienia Północnej Izby Gospodarczej i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych, jak również przygotowania wszelkich wymaganych sprawozdań związanych z tym obowiązkiem.

www.tomoo.pl/oo

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij